Limit search to items available for checkout
E-BOOK
Author Pastor, Inma.
Title Dones i homes a la URV.
Imprint Tarragona : Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2014.

Copies/Volumes

LOCATION CALL # STATUS
 Internet  Electronic Book    AVAILABLE
Description 1 online resource (218 pages)
Note Available only to authorized UTEP users.
Print version record.
Contents Dones i homes a la URV: un estudi de les(...); Página Legal; Sumari; Pròleg; I Presentació; II Les polítiques d'igualtat per raó de sexe: evolució i continguts; III Informe sobre personal docent i investigador de la URV realitzat a partir de les dades del Servei de Recursos Humans de la URV; IV Informe sobre personal docent i investigador a partir de les dades de l'enquesta realitzada al PDI de la URV; V Informe del personal d'administració i serveis de la URV a partir de les dades de Recursos Humans; VI Informe de l'enquesta al personal d'administració i serveis de la URV.
VII Informe sobre l'alumnat de la URVVIII Informe sobre l'activitat de recerca a la URV; Bibliografia; 1. Estratègies polítiques per assolir la igualtat entre homes i dones; 2. Polítiques impulsades des de la Unió Europea; 3. Polítiques impulsades des d'Espanya; 4. Polítiques impulsades des de Catalunya; 1. Introducció; 2. Sexe; 3. Àmbits de coneixement i departaments; 4. Edat; 5. Any de contractació; 6. Règim jurídic; 7. Grau de titulació; 8. Categoria laboral; 9. Mèrits docents i d'investigació; 10. Salari; 1. Dades generals; 2. Formació i experiència laboral.
3. Promoció i carrera professional del PDI4. Situació de les dones PDI a la Universitat; 1. Per.l del PAS de la URV; 2. Categoria laboral; 3. Antiguitat; 4. Règim jurídic; 5. Salari; 1. Per.l del PAS; 2. El PAS a la URV; 3. Promoció, carrera professional, excedència i canvi de feina; 4. Situació de les dones a la Universitat i mesures d'acció positiva; 1. Introducció; 2. Matrícula; 3. Titulació; Introducció; a) Finançament; b) Producció cientí.ca: Curs 2004-05; c) Recerca: dades comparatives 1995-200536; d) Producció cientí.ca; 3.1 Promoció; 3.2 Carrera professional; 3.3 Satisfacció
3.4 Excedència3.5 Canvi de feina; 4.1 Situació de les dones a la Universitat; 4.2. Mesures d'acció positiva.
Other Title Print version: Pastor, Inma. Dones i homes a la URV: un estudi de les desigualtats per raó de gènere. Tarragona : Publicacions Universitat Rovira i Virgili, ©2014