Limit search to items available for checkout
E-BOOK
Title Ekosystémová a krajinná ekologie / Pavel Kovář.
Imprint Prague [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, 2014.
©2014.

Copies/Volumes

LOCATION CALL # STATUS
 Internet  Electronic Book    AVAILABLE
Description 1 online resource (169 pages)
Bibliog. Includes bibliographical references.
Note Available only to authorized UTEP users.
Online resource; title from PDF title page (ebrary, viewed May 12, 2015).
Print version record.
Subject Landscape ecology.
Contents Obsah; Předmluva k třetímu vydání; Předmluva; 1. Úvod; 2. Postoje k přírodě, vnímání -- percepce krajiny; 3. Struktury a škály zemského povrchu; 4. Dynamika v krajině; 5. Změny stanovišť a ekologická stabilita; 6. Vizualizace prostorových dat; 7. Typologie a regionalizace krajiny; 8. Ekologie člověka: město a venkov; 9. Znečištění v krajině a biodiagnostika; 10. Biodiverzita: ochrana a obnova ekotopů; 11. Správa ekosystémů; 12. Globální ekologické změny; Literatura.
Summary Kniha, jež je prepracovanou a doplnenou verzí stejnojmenného ucebního textu z roku 2008, uvádí ctenáre do problematiky vzájemného vztahu ekosystému a krajiny, jenž podminuje zpetnou vazbu mezi organismy a strukturou jejich prostredí - jedno z ústredních témat ekologie samotné. Pozornost je venována zejména otázce vnímání krajiny clovekem, popisu struktury, typologie a dynamiky krajiny, a v nepolední rade i vlivu, který clovek na krajinu má - znecištení, ochrana a správa ekosystému, globální ekologické zmeny.
Other Author Univerzita Karlova.
Other Title Print version: Ková-159;, Pavel. Ekosystémová a krajinná ekologie 9788024627885.